zondag 29 maart 2020

Aanleg van natuurlijke oevers op ons landje (5)

In de vierde week werden de bergen aarde en zand die vrijkwamen door het afgraven van de oevers, verspreid over het land.

Tegelijk werd de laatste hand gelegd aan de afvlakking en vormgeving van de natuurlijke oevers langs de Kromme Rijn.

Na vier weken hard werken, kon het eindresultaat opgeleverd worden. Een prachtige oever langs een uniek landje waar we de komende jaren een heerlijke eetbaar voedselbos gaan aanplanten.Aanleg natuurlijke oevers op ons landje (4)

In de derde week werd de oever langs de melkwegsetiendwetering aangepakt. Op de hoek van de Kromme Rijn werd rondom de meidoorn een deel van de oever verstevigd met betonblokken om afslag door de stroming tegen te gaan. Daarnaast daar ook nieuwe houten beschoeiingen.

In de loop van de week werden de grondlagen langs de oever verder afgegraven en kwamen er steeds meer vragen over wat er toch allemaal gebeurde. Regelmatig gaf Barry, die vanuit Natuurlijk heel leuk het werk begeleidde, een korte rondleiding met uitleg.
Aan het eind van de derde week werd de vlonder, die eerst langs de Kromme Rijn zat, opnieuw aangelegd aan de kant van de wetering. En werden de oevers aan die kant afgevlakt.

Aanleg natuurlijke oevers op ons landje (3)

In de tweede week begon het echte werk. Dus kwam er een mooi bord met uitleg over de werkzaamheden en door wie dit uitgevoerd werd. We waren best trots om ook ons logo op dit bord te zien staan.


Maar voordat er begonnen werd, moest het ontwerp vertaald worden naar de daadwerkelijke uitvoering. Barry schoof aan in de keet van de aannemer en samen werd de tekening nog eens goed bekeken en toegelicht.

Er werd begonnen met het plaatsen van de nieuwe beschoeiing vanaf de brug over de Kromme Rijn. De nieuwe houten wand zou de contouren aangeven van de natuurlijke oever.

Aanleg natuurlijke oevers op ons landje (2)

In de eerste week na de start van het werk op 12 februari 2020 werden de oeverranden vrij gemaakt.Met zorg werden struiken uitgegraven om later op een andere plek op het landje weer herplant te worden. Ook zijn diverse oeverplanten op bakken opgepot om weer terug te zetten zodra de oevers klaar zijn.Al het hout van bomen, struiken en beschoeiing is verzameld op het land om te hergebruiken als takkenrillen, hekwerken, zitelementen en dergelijke.Aanleg natuurlijke oevers op ons landje (1)

Voordat de machines op het land komen, is er al heel wat werk verzet. Samen met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, landschapscoördinator Walter Jaaltink, eigenaar Ton van der Meer en wij van Natuurlijk heel leuk als gebruikers van het land, zijn eerst plannen besproken en ontwerpen gemaakt. Ook met de gemeente is overleg geweest over mogelijke archeologische vondsten in dit stuk land. Daarna zijn de benodigde vergunningen aangevraagd zodat met zorg voor het verleden en het heden de oevers afgegraven konden worden en de grond weer hergebruikt werd op het land zelf.


Voordat we begonnen liepen we nog één keer alle plannen met de uitvoerder door.

Op 12 februari 2020 kwamen de machines het land op en begon het echte werk.vrijdag 31 januari 2020


🍁 Start samenwerking Natuurlijk heel leuk
met andere Wijkse groene partners 
Op 31 januari 2020 tekenen Kinderboerderij De Vliert, VNMW/IVN Wijk bij Duurstede en De Wijkse Moestuin en Natuurlijk heel leuk een samenwerkingsovereenkomst om samen natuuractiviteiten voor kinderen te organiseren in Wijk bij Duurstede en omgeving onder de noemer Speel, beleef, geniet.

dinsdag 14 januari 2020

🍁 Natuurlijk heel leuk

Kom met ons mee naar buiten en beleef, proef en geniet van de natuur in je directe omgeving. Ervaar wat de natuur voor jou kan betekenen en voel je weer verbonden met het grotere geheel. We organiseren diverse natuuractiviteiten voor jong en oud. We ontwerpen natuurlijke, groene ruimtes en richten deze in bij bedrijven, instellingen en particulieren. En we verbouwen en maken producten van grondstoffen uit onze eigen tuin of uit de natuur. 

In 2018 hebben we onze ervaring en energie gebundeld in de groene en sociale onderneming Natuurlijk heel leuk v.o.f.